A

Abbego liczba – im wyższa tym lepsze właściwości optyczne soczewki. Określa w jakim stopniu soczewka rozszczepia przechodzące przez nią światło. Soczewki o wysokim indeksie są cieńsze, ale mają niską liczbę Abbego.

Aberracje chromatyczne – cecha soczewki lub układu optycznego wynikająca z różnych odległości ogniskowania (ze względu na różną wartość współczynnika załamania) dla poszczególnych barw widmowych światła (różnych długości fali światła). W rezultacie występuje rozszczepienie światła, które widoczne jest na granicach kontrastowych obszarów pod postacią kolorowej obwódki. Największe aberracje występują przy soczewkach szklanych oraz wysokoindeksowych czyli pocienianych. Aberracje występują także w układzie optycznym ludzkiego oka.

Addycja – „add” inaczej dodatek, jest różnicą korekcji sferycznej dali i bliży na soczewce. Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 dioptri i zawsze jest wartością dodatnią. Obliczamy ją odejmując od mocy do bliży moc do dali, dla każdego oka osobno. Addycja dla każdego z oczu może być jednakowa lub różna, kwestia jakie parametry ma każde z oczu.

Antyrefleks – wielowarstwowa powłoka nakładana na soczewkę w celu zwiększenia jakości widzenia poprzez zwiększenie przejrzystości soczewki oraz zniwelowanie odblasków świetlnych na soczewce (blaski, duszki itd.) Dobre powłoki antyrefleksyjne dodatkowo zwiększają twardość soczewki (odporne na zarysowania) ułatwiają czyszczenie dzięki swojej śliskości, oraz chronią oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym. Podsumowując: Antyrefleks znacząco poprawia komfort widzenia w okularach, jest zdrowy dla oczu, zwiększa komfort użytkowania okularów.

Acetat – materiał z którego produkowane są oprawki z płyty i wtryskowe. Ma właściwości antystatyczne, jest odporny na działanie wody, tłuszczów. Oprawy z acetatu dobrej jakości są miłe w dotyku, eleganckie i trwałe.

B

Bliż – odległość do czytania (0cm -1m)

C

Cr39 – żywica kolumbijska, termoutwardzalne tworzywo 50% lżejsze od szkła w indeksie 1,5. Wykorzystywana przy produkcji soczewek okularowych ze względu na bardzo dobre właściwości optyczne.

D

Dal – dalekie odległości, powyżej 4m (moce soczewek do dali i do bliży mogą być różne u prezbiopów)

Dbl (szerokość noska) – najmniejsza odległość pomiędzy szkłami w oprawie.

Dioptria – odwrotność metra (dioptria =1/m), jednostka miary zdolności zbierającej układu optycznego. Określa „moc” okularów korekcyjnych.

F

Fotochromy – soczewki zmieniające zabarwienie pod wpływem promieniowania UV – im więcej światła tym są ciemniejsze. Istnieje kilka rodzajów fotochromów, najbardziej popularny jest Transitions. 8 generacja tych soczewek to nowocześniejsze na rynku rozwiązanie. Fotochromy produkowane są w wielu kolorach i dlatego mają duży walor estetyczny dla użytkownika.

H

HD – Wysokość montażu, odległość źrenicy od krawędzi dolnej oprawy.

I

Index – wartość pocienienia soczewki, im większa wartość tym soczewka jest cieńsza. Wysokie wartości stosowane są ze względów technicznych (przy dużych mocach soczewek, aby zmieściły się w oprawie) lub tylko estetycznych . Najpopularniejsze indeksy to 1,5; 1,6; 1,67; 1,74. Im większy indeks tym niższa liczba Abbego.

K

Kanał progresji – obszar na soczewce progresywnej w którym zachodzi płynna zmiana mocy soczewki. Pole tego obszaru zależy od jakości soczewki i addycji. Najnowocześniejsze konstrukcje posiadają szersze kanały progresji, im szerszy kanał tym większy komfort użytkowania szkieł progresywnych.

Kąt pantoskopowy – odchylenie tarczy oprawki od osi pionowej (prostopadłej do zausznika).

Kąt oprawy (FSW) – kąt odchylenia soczewek (tarcz) zamontowanych w oprawie od linii prostej ( osi poziomej.)

Krótkowzroczność (miopia) – wada refrakcyjna polegająca na tym, że promienie świetlne skupiają się przed siatkówką. Korygowana jest soczewkami minusowymi.

N

Nadwzroczność (hyperopia) – wada refrakcyjna polegająca na tym, że promienie świetlne skupiają się za siatkówką. Korygowana jest soczewkami plusowymi.

O

Optyl – nowoczesny, hipoalergiczny, lekki materiał na bazie żywicy epoksydowej z którego wykonuje się oprawki okularów.

P

Patenty – oprawka okularowa w której soczewki są elementem konstrukcyjnym. W oprawach typu patent wskazane jest montowanie soczewek z trivexu bądź poliwęglanu o indeksach 1,6; 1,67; 1,74

PD (pupil distance) – rozstaw źrenic, odległość między źrenicami.

Pełna oprawka – rodzaj oprawy w której szkła montowane są na wcisk. Najpopularniejszy rodzaj oprawek okularowych.

Polaryzacja – „uporządkowanie” promieni świetlnych tak by rozchodziły się w jednym kierunku. Skutkuje to zniwelowaniem oślepiającego światła odbitego.

Poliwęglan – materiał używany również przy produkcji soczewek. Soczewki z poliwęglanu są lżejsze i wytrzymalsze od tych z Cr-39. Występuje w indeksach 1,6; 1,67; 1,74. Jego właściwości optyczne są jednak nieco gorsze (niska liczba Abbego)

Powłoka do komputera – specjalna powłoka nanoszona na soczewkę, rodzaj filtra optycznego zatrzymującego szkodliwe dla oczu światło niebieskie emitowane przez urządzenia cyfrowe. Obraz jest odrobinę cieplejszy i dlatego nie każdy grafik komputerowy zechce jej używać. Dla osoby po prostu pracującej przy komputerze rozwiązanie idealne.

Prezbiopia (starczowzroczność) – wada wzroku spowodowana zmniejszeniem elastyczności soczewki w oku oraz wydolności mięśnia rzęskowego, przez co zmniejszona zostaje zdolność akomodacyjna oka. Dotyczy głównie osób po 40 roku życia. Wadę tą można korygować soczewkami progresywnymi, bądź dwuogniskowymi.

R

Refrakcja oka – załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka, zwłaszcza przez rogówkę, soczewkę i ciało szkliste. Średnio wartość refrakcji całego układu optycznego wynosi ok. 58,46 dioptrii, z tym że udział poszczególnych struktur wynosi: 45,0 D – rogówka, 13,0 D – soczewka, 0,46 D – ciało szkliste. wady refrakcji koryguje się poprzez umieszczenie przed niemiarowym okiem odpowiedniej soczewki.

S

Środek optyczny soczewki – oś optyczna, miejsce w którym soczewka nie załamuje promieni świetlnych. W prawidłowo wykonanych okularach, środek optyczny powinien znajdować się na wysokości źrenicy.

Soczewka progresywna – soczewka wieloogniskowa z płynnym przejściem mocy ogniskowej na powierzchni kanału progresji. Służy głównie do korekcji starczowzroczności, jednak występują również w wersjach z małą addycją, poniżej 1d „rozluźniające akomodację” przeznaczone dla osób korzystających z mobilnych urządzeń cyfrowych.

T

Trivex – Najtwardszy materiał wykorzystywany przy produkcji soczewek o indeksie załamania 1,53. Doskonały do opraw typu „patenty”.

V

Vertex – Odległość krawędzi rogówki od wewnętrznego brzegu soczewki okularowej.

Z